ÅSNEN Natur och nationalpark – Din guide till unika upplevelser

ÅSNEN Natur och nationalpark är en inspirerande naturguidebok som presenterar områdets intressantaste besöksmål genom text, kartor och bilder. Fauna och flora behandlas utförlig och detaljerat.

 

I boken ingår även naturalmanacka, författarnas personliga berättelser, förslag på vandringar och cykelturer mm. Vår förhoppning är att boken ska belysa denna rikedom och entusiasmera till mjuka upptäckter i Åsnenområdet som tar hänsyn till traktens boende och markägare, respekterar eldningsförbud och fågelskyddsområden och självklart också uppträder med respekt och omdöme gentemot fauna och flora.

 

Boken har värdefulla fakta för de som brinner för just flora och fauna. Samtidigt är den en härlig inspiration för nyfikna nybörjare och allmänt fritids- och naturintresserade.

Nu finns boken i en helt ny engelsk upplaga samt en uppdaterad svensk version! Nytt jämfört med den första upplagan är bland annat ett detaljerat avsnitt om Åsnens nationalpark samt en artordlista längst bak i boken.

 

Ca. pris: 325 SEK. 

Här kan du köpa ditt exemplar:
Kalvsviks lanthandel, Ålshults handelsbod, Getnö Lake Åsnen Resort, Huseby Bruk, Åsnenrökeriet, Urshults Hotell B&B, Alvesta kommun, Växjö Turistcenter, Tingsryds Turistbyrå, Mjölknabbens Camping/Amys Café, Norraryds Camping, Alvesta bokhandel, IKEA Hotell, Hotell Rådmannen, ICA Nära Ryd

Senaste nytt & updates till boken

Här hittar du information gällande eventuella ändringar, uppdateringar och kompletteringar till boken ÅSNEN Natur och nationalpark.

 

Gällande beskrivningen av den orangemarkerade vandringsstigen vid Lunnabacken:

Vandringsstigen går delvis utanför naturreservatsgränsen och är inte i det skick som den var vid inventeringen inför boken. Därför kan den vid vandringen upplevas annorlunda mot hur den är beskriven. På vissa ställen är skyltarna dåliga eller saknas helt och man kan därför råka gå fel.

 

Gällande besök på Södra Aspö i Åsnens nationalpark:

Det finns planer för en framtida vandringsstig på Södra Aspö. Vänligen tänk på att det finns tillträdesförbud på ön på grund av fågelskydd, samt att det är helt förbjudet att tälta/sova på ön.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt var medfinansiär för genomförandet av första bokprojektet.
Den engelska versionen av ’ÅSNEN Natur och nationalpark’ har finansierats med medel från den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Region Kronoberg.

Komplement till guideboken