Paddla i Åsnen

Paddeln klyver vattnet. Snart glider kajaken ljudlöst genom Åsnens insjöskärgård. Här står naturen för det självklara: tystnad och mäktiga upplevelser.

Naturen på riktigt

Upplev Åsnen så nära som det bara går – från vattenytan! Plötsligt når du en annorlunda värld som i mångt och mycket är dold från land. Ljuden från mänsklig aktivitet är få och bebyggelsen försumbar. Att paddla i Åsnen är att bli en del av historien. Här har folk färdats på vattnet mellan öarna sedan stenåldern och i omgivningarna ser du tydliga spår efter våra förfäders liv. Dra upp kanoten på strandkanten på ön Bergön i Åsnens nationalpark, där ett gammalt hemman från 1800-talet finns. På ön har det tidigare funnits en väderkvarn, men idag finns bara kvarnhjulet kvar som trädgårdsbord. Njut av din medhavda fikakorg innan du paddlar vidare.

Skört fågelliv

Glöm inte att naturen och övärlden är ett skört unikum som ska besökas med stor varsamhet. Under vår och sommar råder fågelskydd med tillträdesförbud i vissa områden. Dessa är markerade på Länsstyrelsens “Karta över Åsnenområdet” som du bland annat hittar hos turistinformationerna och hos båt- och kajakuthyrare i området. Även korta störningar innebär stor risk för att häckningar spolieras och att Åsnen går miste om både skönhet och stora naturvärden. Respektera också eldningsförbudet som råder i Åsnenområdet mellan 1 april-30 september. Det är inte tillåtet att elda 100 meter från strandkanten, att bygga egna eldplatser eller att skada levande träd. Respektera rådande regler och markägare för att värna om vår värdefulla natur. Läs mer om allemansvett i Åsnen.

 

Värendsleden

Från barrskogsklädda höjder och långsträckta sprickdalssjöar till Åsnenområdets slättland, lövskogar och öar. Den 120 kilometer långa Värendsleden startar i Asa norr om Växjö, går genom Åsnen och slutar i Granö söder om Ryd. Leden följer framförallt Åsnens västra strand och passerar flera fina naturområden, till exempel Huseby Bruk och Åsnens nationalpark. Övernatta gärna på lägerplatser som finns utmed leden med tillgång till tältplats, torrdass, sopkärl och eldplats. Att övernatta vid de iordningsställda lägerplatserna kostar 50 kr och betalas med campingcheckar som du köper hos bland annat Getnö Gård Lake Åsnen Resort och Torne camping. Tänk på att Allemansrätten gäller i naturen, och att det är andra regler i nationalparken. Värendsleden, regler och ytterligare tips finns beskrivna i naturguideboken.

Säkerhet

Åsnen är en stor sjö som ofta byter ansikte med skiftande väderlek. På förvånansvärt kort tid kan spegelblanka och beskedliga vatten blåsa upp till något hotfullt och farligt. Vi rekommenderar kajak före kanot ifall du ger dig ut på större vatten, långt bortom fastland. Under sådana förhållanden upplever många att kajak är tryggare och mer lätthanterligt än kanot. Håll koll på aktuella väderprognoser och använd alltid flytväst! Meddela någon när du ger dig iväg på paddelutflykt, din ungefärliga rutt och när du beräknar vara tillbaka. Varje tur bör ske i sällskap av en aktuell Åsnenkarta som tydligt anger kanotleder och fågelskyddsområden.

Säkerhet

Kanot och kajak (12)