Åsnens nationalpark

När det gäller natur finns ingen tyngre kvalitetsstämpel än nationalparker. Åsnens nationalpark bildades i mars 2018, vilket innebar ett officiellt kvitto på att traktens naturvärden är unika och av internationellt intresse. Åsnens nationalpark är ca. 19 kvm stor, varav 75% består av vatten.

Mosaiken av olika naturtyper bjuder på en storslagen korsbefruktning av nordligt och sydligt. Havsörn, fiskgjuse och storlom möter rördrom, röd glada och mindre flugsnappare. Älg, utter och lodjur finns här också liksom röd ekorre och rådjur.

 

Gamla ädellövskogar med sällsynta mossor, lavar och svampar varvas med tajgans barrskogar, lingonris och myrmark. Många av miljöerna är hem åt fåglar, växter och insekter som blivit ovanliga eller försvunnit på andra håll när landskapet förändrats.

 

I Åsnens nationalpark finns dessutom en särpräglad och stämningsfull övärld där tystnaden sluter sig kring obebodda öar och holmar som under lång tid undgått mänsklig påverkan och speglar sig med sina gammelträd mot mörkt insjövatten.

Genom nationalparken har flera av miljöerna gjorts tillgängliga. Möjligheterna till starka upplevelser är därmed frikostiga. Paddla kanot genom Åsnens vattenvärld. Ströva genom vårrusig ädellövskog och ladda dina egna batterier till trastsång, lunglav och vitsippor. Eller ställ dig en vårskymning vid sjöns stränder och lyssna till knipans vinande vingslag samtidigt som ugglerop tänder marshimlens stjärnor.

 

Några av nationalparkens besöksmål är välordnade med alltifrån rastplats, toalett och eldstäder till färgmarkerade strövstigar och sjönära trädäck där du kan packa upp din fikakorg eller bara njuta av utsikten över Åsnens öar och vatten.

Nationalparkens huvudentré finns vid Sunnabron intill sundet mot Åsnens största ö, Sirkön. Strövstigar leder vidare till närbelägna Bjurkärr som tillhör Sveriges värdefullaste och artrikaste ädellövskogar med rikt fågelliv och förekomst av ovanliga insekter, mossor och lavar som är av internationell kaliber.

 

Vid Åsnens västra strand väntar nationalparksentrén vid Trollberget som presenterar Åsnenområdet i pocketformat och bjuder på alltifrån ädellövskog till tall, gran, sjöstrand och sumpskog på liten yta. Klyftan där trollen firade jul och strövstigen Skogsslingans fem skogsriken uppskattas dessutom av barn och barnfamiljer.

 

För att nå nationalparkens övärld krävs antingen båt eller kajak, liksom att du är beredd på lite strapatser. Här gäller vildmark och obebodda öar utan bekvämligheter. Observera att övärldens fågelliv är mycket känsligt. Under perioden 1 april – 31 juli råder tillträdesförbud på norra delarna av Bergön för att skydda häckande fåglar. Detsamma gäller på norra delarna av Södra Aspö samt på flera andra av Åsnens öar.

 

Text av Mikael Persson, en av författarna till boken ÅSNEN Natur och nationalpark – Din guide till unika upplevelser.